Tuyển dụng

[ux_slider]

[ux_banner height=”594px” bg=”736″ bg_size=”original” bg_pos=”90% 21%” effect=”sparkle”]

[text_box text_color=”dark” width=”46″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”10″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.79)” depth=”1″]

DONGPHUCMITU.COM

trang tuyển dụng

ĐỒNG PHỤC MITU | MITU UNIFORM THÁNG [thang]/[nam]

Chào mừng bạn đã tới kênh thông tin tuyển dụng của Mitu Uniform. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may đồng phục công sở. Hãy xem các thông tin chi tiết bên dưới bạn nhé!

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg=”737″ bg_color=”rgb(224, 196, 196)” bg_overlay=”rgba(198, 195, 195, 0.67)” bg_pos=”42% 8%”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″]

[divider align=”center” color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[divider align=”center” color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[divider align=”center” color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

GIỚI THIỆU VỀ MITU

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

SẢN PHẨM CỦA MITU

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

CHI NHÁNH MITU

[/col]

[/row]

[/section]
[divider color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[title style=”center” text=”THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1502″]

Trạng thái: Đã tuyển đủ vị trí này

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1503″]

Trạng thái: Đã tuyển đủ vị trí này

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1504″]

Trạng thái: Đã tuyển đủ vị trí này

[/col]

[/row]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1499″]

[divider color=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

CV ứng tuyển sẽ gửi vào mail: Mituuniform@gmail.com

[ux_image id=”1500″]

[/col]

[/row]

CV ứng tuyển sẽ gửi vào mail: Mituuniform@gmail.com

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”102″ image_height=”56.25%”]

[/section]